Pravidla marketingové akce

„Garance 60 dní vrácení peněz“

 

I. Úvodní ustanovení
1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce „Garance 60dní vrácení peněz“ (dále jen „akce“). Organizátorem akce je společnost FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621                                        
Říčany u Prahy 251 01
IČO: 26726548, DIČ: CZ26726548
 
II. Místo a termín akce
1. Akce na výrobky Sencor probíhá na území celé České republiky v období od 5.3.2021 do 31.5.2021.
 
III. Účast v akci
3. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen Účastník“), která zakoupí spotřebič značky Sencor uvedený v odst. IV, bod 3, výhradně pro domácí použití nikoliv pro podnikání.
 
IV. Podmínky akce
1. Do akce se může zapojit pouze ten Účastník, který zakoupil spotřebič Sencor uvedený v bodě 3 tohoto odstavce v termínu konání akce. Akce se vztahuje výhradně na nové modely, nelze uplatnit na modely zánovní, používané apod.
2. Tato akce zahrnuje možnost vrácení zakoupeného spotřebiče uvedeného v bodě 3 tohoto odst. do 60 dnů na adresu Organizátora, dle podmínek stanovených níže.
3. Spotřebiče, na které se akce vztahuje:

Kód
STM 787x  
STM 635x
SBU 787x
SVC 1038GR
SVC 1035TQ
SVC 1080TI
SVC 1086TQ
SVC 6920OR
SVC 8300TI
SVC 8505TI
SVC 9000BK
SVC 8936TI
SVC 8825TI
SVC 9300BK
SVC 6900GR-EUE3
SHA 9400WH
SPR 3900SS
SSI 9400BK
SBG 6231SS
SWK 1591WH
SWK 1592BK
SIRIUS SSS 6400N BLACK /BLUE/RED
SIRIUS SSS 6800
SSS 4001
SWS 9300
SWS 12500
SCOOTER ONE

Název
Kuchyňský robot
Kuchyňský robot
Vakuový super mixér
Bezsáčkový vysavač
Bezsáčkový vysavač
Bezsáčkový vysavač
Bezsáčkový vysavač
Sáčkový vysavač
Sáčkový vysavač
Sáčkový vysavač
Sáčkový vysavač
Tyčový vysavač
Tyčový vysavač
Sáčkový vysavač
Sáčkový vysavač
Čistička vzduchu
Elektrický tlakový hrnec
Napařovací žehlička
Kontakní gril
Rychlovarná konvice
Rychlovarná konvice
Voděodolný Bluetooth reproduktor
Voděodolný Bluetooth reproduktor
Audio systém
Meteorologická stanice 
Meteorologická stanice
Koloběžka 


4. Podmínkou akce je registrace zakoupeného spotřebiče na stránkách www.sencor.cz, kde Účastník kompletně a řádně vyplní všechny požadované údaje. Registrace musí proběhnout nejpozději do 14 dnů od nákupu.
5. Součástí registrace jsou přiložené naskenované doklady o zaplacení spotřebiče (účtenky, faktury) v požadovaném formátu.
6. Po úspěšné registraci obdrží Účastník potvrzení o přijetí registrace. Součástí této zprávy bude i žádost o doplnění údajů pro případ, že bude Účastník výrobek vracet.
7. V případě, že Účastník odstoupí od kupní smlouvy o koupi výrobku, nárok na službu v rámci této akce mu zaniká.
 
V. 60 dní na vrácení
1. Pokud nebude Účastník s výrobkem spokojen, může ho do 60 dnů od nákupu vrátit na adresu: FAST ČR a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 25101
2. Náklady vzniklé s vrácením zboží hradí Účastník.
3. Pro uznání vrácení musí být výrobek kompletní (zcela čistý, nepoškozený či jinak neznehodnocený), v původním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace. K výrobku musí být přiložen doklad o nákupu.
4. Vrácení výrobku lze učinit osobně nebo využít služeb České pošty, s.p. Jiný způsob nebude akceptován.
5. Vrácené zboží musí být řádně zabaleno, označeno adresou příjemce, adresou odesílatele a heslem „Garance 60 dní vrácení peněz“ a kódem Sencor60.
6. Vrácený výrobek projde fyzickou kontrolou a identifikací. Bude-li jeho opotřebení odpovídat maximálně 60dennímu běžnému užívání, bude Účastníkovi vrácena kupní cena výrobku. Do 14 dnů od přijetí výrobku na adresu centrály budou Účastníkovi, který splnil výše uvedené podmínky, vyplaceny peníze zpět na bankovní účet, který uvedl na základě žádosti uvedené v bodě 6 odst. IV.
7. Účastník nemá kromě kupní ceny výrobku nárok na žádné další plnění.
8. Možnost vrácení platí pouze při splnění podmínek této akce.
 
VI. Vyloučení z akce
1. Organizátor má právo vyloučit z akce osoby, které nebudou splňovat její podmínky nebo své účasti dosáhli podvodným jednáním.
2. Akce se nevztahuje na zaměstnance společnosti FAST ČR a.s.
 
VII. Ochrana osobních údajů
1. Registrací na webu vyjadřuje Účastník akce souhlas s pravidly akce a současně souhlasí, aby Organizátor po dobu nezbytně nutnou zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa popř. číslo bankovního účtu, a to pro vyhodnocení akce a pro marketingové účely Organizátora v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
2. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Udělení souhlasu je dobrovolné a Účastník ho může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Pokud tak učiní před ukončením akce, bude Účastník z akce vyřazen.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit nebo zrušit, popř. změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek bude Organizátor informovat Účastníky akce oznámením na svých webových stránkách.
2. Úplné znění pravidel akce je dostupné na webových stránkách Organizátora.
3. Úplná pravidla akce jsou účinná dnem: 5.3.2021.